Vad är ett trådlöst nätverks SSID?

SSID är en alfanumerisk nyckel på upp till 32 tecken som används för att unikt identifiera ett trådlöst nätverk. Dess syfte är att förhindra att annan trådlös utrustning får åtkomst till ditt nätverk – både oavsiktligt och avsiktligt. Trådlösa enheter måste konfigureras med samma SSID för att kunna kommunicera. De flesta NETGEAR-produkter har ett verktyg för ""webbplatsundersökning"" som automatiskt söker efter andra trådlösa enheter och visar deras SSID.

Om du avmarkerar Tillåt sändning av SSID på en router eller åtkomstpunkt, visas inte SSID för den enheten i andra enheters webbplatsundersökningar, och måste anges manuellt.

SSID är inte en stark skyddsåtgärd utan ska användas tillsammans med någon annan säkerhetsfunktion såsom WEP eller WPA.

ESSID (Extended Service Set Identification) är en av två typer av SSID (Service Set Identification). Ett trådlöst Ad-hoc-nätverk utan åtkomstpunkter använder BSSID (Basic Service Set Identification). I ett trådlöst infrastrukturnätverk som inkluderar en åtkomstpunkt används ESSID (Extended Service Set Identification) – även om det i allmänna ordalag benämns SSID. Vissa leverantörer använder begreppet ""nätverksnamn"" för SSID.

Dokumenttyp:
Kunskapsbas > Generic Articles > Hantera din enhet/nätverk
Publicerad 2013-01-28 04:15 em   |   Uppdaterad 2015-09-02 01:31 em

 This answer applies to the following products (Click to Expand):


 • EVA700
 • EVA8000
 • MP101
 • MP115
 • A6200
 • HA501
 • MA101
 • MA111v1
 • MA111v2
 • MA301
 • MA311
 • MA401
 • MA521
 • MA701
 • WA301
 • WAB501
 • WAG311
 • WAG511
 • WE102
 • WG111T
 • WG111v1
 • WG111v2
 • WG111v3
 • WG111U
 • WG121
 • WG311T
 • WG311v1
 • WG311v2
 • WG311v3
 • WG511v1
 • WG511v2
 • WG511T
 • WG511U
 • WGE101
 • WGE111
 • WGM511
 • WN111v1
 • WN111v2
 • WN121T
 • WN311B
 • WN311T
 • WN511B
 • WN511T
 • WNA1000
 • WNA1000M
 • WNA1000Mv2
 • WNA1100
 • WNA3100
 • WNA3100M
 • WNCE2001
 • WNCE3001
 • WNCE4004
 • WNDA3100v1
 • WNDA3100v2
 • WNDA3100v3
 • WNDA4100
 • WPN111
 • WPN311
 • WPN511
 • WPNT121
 • WPNT511
 • HA311
 • A6100
 • CG3300D
 • CGD24G
 • DG834GT
 • JDGN1000
 • DGND3800B
 • DGND4000
 • DGND3700v1
 • DGND3700v2
 • DGN3500
 • DGN2200M
 • DGN2200v1
 • DGN2200v3
 • DGN2000
 • DGN1000v3
 • DGN1000
 • DG834PN
 • DG834Nv1
 • DG834Nv2
 • DG834GVv1
 • DG834GVv2
 • DG834Gv1
 • DG834Gv2
 • DG834Gv3
 • DG834Gv4
 • DG834Gv5
 • EX6100
 • EX6200
 • WN2000RPTv1
 • WN2000RPTv2
 • WN2000RPTv3
 • WN1000RP
 • WN2500RP
 • WN3000RP
 • WN3000RPv2
 • WN3500RP
 • WPN824EXT
 • WNR2500
 • JR6150
 • KWGR614
 • MR314
 • MR814v1
 • MR814v2
 • MR814v3
 • R6200
 • R6200v2
 • R4500
 • R6250
 • R6300
 • R6300v2
 • R7000
 • R7500
 • R8000
 • WGM124
 • WGR101
 • WGR612
 • WGR614v1
 • WGR614v2
 • WGR614v3
 • WGR614v4
 • WGR614v5
 • WGR614v6
 • WGR614v7
 • WGR614v8
 • WGR614v9
 • WGR614L
 • WGT624v1
 • WGT624v2
 • WGT624v3
 • WGT624v4
 • WGT624SC
 • WGU624
 • WGT634U
 • WNDR3300v1
 • WNDR3300v2
 • WNDR3400v3
 • WNDR3400v2
 • WNDR3400v1
 • WNDR3700v2
 • WNDR3700v3
 • WNDR3700v4
 • WNDR3700v5
 • WNDR3600v3
 • WNDR37AVv1
 • WNDR37AVv2
 • WNDR3800
 • WNDR4000
 • WNDR4300
 • WNDR4500
 • WNDR4500v2
 • WNDR4700
 • WNR1500
 • WNR3500v1
 • WNR3500v2
 • WNR2000v1
 • WNR2000v2
 • WNR2000v3
 • WNR2000v4
 • WNR2000-3XFNAS
 • WNR2200
 • WNR612
 • WNR834Bv1
 • WNR3500Lv1
 • WNR834Bv2
 • WNR3500Lv2
 • WNR834M
 • WNR854T
 • WPN824v1
 • WPN824v2
 • WPN824v3
 • WPN824N
 • WPNT834
 • R6100
 • AC1450
 • HR314
 • WPN802v1
 • WPN802v2
 • HE102
 • ME101
 • ME102
 • WG602v1
 • WG602v2
 • WG602v3
 • WG602v4
 • WN604
 • WNHDE111
 • WN802Tv1
 • WN802T-200
 • WNHD3004
 • SRXN3205
 • DGFV338
 • FVG318v1
 • FVG318v2
 • FVM318
 • FVS318N
 • FWAG114
 • FWG114Pv1
 • FWG114Pv2
 • FR114W
 • FM114P
 • WAG102
 • WAG302v1
 • WAG302v2
 • WAGL102
 • WG102
 • WG103
 • WG302v1
 • WG302v2
 • WGL102
 • WNDAP330
 • WNDAP350
 • WNDAP360
 • WAB102
 • WNDAP380R
 • WNDAP620
 • ME103
 • ANT2405v1
 • ANT2405v2
 • ANT24501B
 • ANT24BDC
 • ANT24BNA
 • ANT24D18
 • ANT2409v1
 • ANT2409v2
 • WMS5316
 • WFS709TP
 • WC7520

Är den här artikeln korrekt?

 
Berätta mer om hur vi kan göra det här svaret mer hjälpsamt.

The Netgear documentation team values your feedback, but you will not receive a response.